Chọn lọc :
Envigado FC
0
90+2'
0
Tigres Zipaquira
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 9.70 1.06 14.00 0.54 0.00 1.38 3.84 0.50 0.06
Ladbrokes 8.50 1.12 13.00 50.00 2.50 0.01
Bet365 10.00 1.10 15.00 0.50 0.00 1.50 5.40 0.50 0.11
SNAI 1.63 3.30 5.50
William hill 7.00 1.10 19.00 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 9.70 1.06 14.00 3.60 0.25 0.02 3.10 0.50 0.05
Wade 6.00 1.20 9.50 0.55 0.00 1.45 3.10 0.50 0.23
Mansion88 5.10 1.26 9.00 0.54 0.00 1.51 5.26 0.50 0.10
Interwetten 9.00 1.11 13.00 4.25 0.50 0.10
10Bet 9.25 1.11 14.00 0.43 0.00 1.39 4.75 0.50 0.09
188Bet 9.70 1.06 14.00 0.55 0.00 1.40 4.00 0.50 0.07
12Bet 6.80 1.15 12.00 0.51 0.00 1.58 3.84 0.50 0.16
Sbobet 8.25 1.08 13.00 0.54 0.00 1.42 4.16 0.50 0.10
WewBet 6.40 1.13 9.30 0.51 0.00 1.49 4.00 0.50 0.07
18Bet 1.85 2.95 4.50 0.81 0.50 0.94 0.91 1.75 0.83
Pinnacle 3.93 1.48 7.80 1.71 0.25 0.49 1.55 0.50 0.55
HK
CD Dragon
1
90+1'
0
Once Municipal
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 10.50 26.00 0.74 0.00 1.08 3.57 1.50 0.08
Ladbrokes 1.03 15.00 201.00 50.00 2.50 0.01
Bet365 1.04 13.00 67.00 0.72 0.00 1.07 5.40 1.50 0.11
SNAI 2.10 2.95 3.50
William hill 1.03 15.00 61.00 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.00 10.50 26.00 0.76 0.00 1.08 3.00 1.50 0.06
Wade 1.06 6.50 71.00 0.68 0.00 1.14 3.80 1.50 0.17
Mansion88 1.06 5.90 142.00 0.84 0.00 1.00 4.00 1.50 0.15
Interwetten 1.01 11.50 70.00 5.00 1.50 0.07
10Bet 1.03 14.00 72.00 0.58 0.00 0.99 4.70 1.50 0.09
188Bet 1.01 10.50 26.00 0.75 0.00 1.09 3.70 1.50 0.09
12Bet 1.03 6.90 150.00 0.84 0.00 1.00 5.00 1.50 0.09
Sbobet 1.10 4.90 185.00 0.81 0.00 1.03 3.57 1.50 0.14
WewBet 1.07 7.45 18.70 0.84 0.00 0.96 4.15 1.50 0.04
18Bet 1.04 6.50 150.00 0.80 0.00 0.95 4.37 1.50 0.10
Pinnacle 1.14 6.50 60.09 0.66 0.00 1.30 1.54 1.50 0.55
HK
CD Achuapa
0
90+4'
0
Antigua GFC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 8.80 1.04 13.00 0.30 0.00 1.66 2.77 0.50 0.06
Ladbrokes 23.00 1.03 46.00 50.00 2.50 0.01
Bet365 15.00 1.03 15.00 0.45 0.00 1.67 7.40 0.50 0.08
SNAI 2.75 2.95 2.45
William hill 36.00 1.01 46.00 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 8.80 1.04 13.00 2.90 0.25 0.04 2.10 0.50 0.02
Wade
Mansion88 4.35 1.31 7.80 0.39 0.00 1.69 4.76 0.50 0.09
Interwetten 2.75 2.80 2.55 1.20 2.50 0.55
10Bet 20.00 1.01 32.00 0.37 0.00 1.42 14.01 0.50 0.01
188Bet 8.80 1.04 13.00 0.31 0.00 1.63 2.85 0.50 0.05
12Bet 8.00 1.07 16.00 0.39 0.00 1.69 5.26 0.50 0.08
Sbobet 0.45 0.00 1.53 3.84 0.50 0.12
WewBet 5.65 1.12 7.45 0.52 0.00 1.31 3.12 0.50 0.08
18Bet 21.00 1.01 15.00 0.44 0.00 1.66 8.96 0.50 0.01
Pinnacle 4.58 1.37 7.65 0.50 0.00 1.64 1.78 0.50 0.44
HK
Alianza Petrolera
1
90'
0
Bogota FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 11.00 26.00 0.42 0.00 1.66 2.94 1.50 0.14
Ladbrokes 1.04 13.00 201.00 40.00 2.50 0.01
Bet365 1.04 13.00 301.00 0.45 0.00 1.67 3.50 1.50 0.19
SNAI 1.60 3.60 5.25
William hill 1.03 13.00 56.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.00 11.00 26.00 3.00 0.25 0.08 3.40 1.75 0.03
Wade 1.06 7.00 81.00 0.42 0.00 1.80 2.20 1.50 0.34
Mansion88 1.05 7.00 150.00 0.45 0.00 1.75 3.84 1.50 0.16
Interwetten 1.02 10.50 60.00 3.40 1.50 0.14
10Bet 1.03 14.00 76.00 0.41 0.00 1.43 3.88 1.50 0.12
188Bet 1.01 11.00 26.00 0.43 0.00 1.69 3.03 1.50 0.15
12Bet 1.04 7.60 150.00 0.45 0.00 1.75 3.22 1.50 0.21
Sbobet 1.06 5.80 175.00 0.46 0.00 1.61 2.85 1.50 0.21
WewBet 1.05 8.00 22.00 0.43 0.00 1.69 3.57 1.50 0.10
18Bet 1.01 11.50 181.00 0.45 0.00 1.64 2.03 1.25 0.33
Pinnacle 1.12 7.62 67.82 1.42 0.25 0.60 1.24 1.50 0.69
HK
CH Futbol Club
1
90+1'
0
Guerreros DD
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.04 13.00 67.00 0.82 0.00 0.97 5.25 1.50 0.12
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 1.03 11.00 67.00 0.62 0.00 0.88 3.55 1.50 0.12
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 0.80 0.00 0.96 3.33 1.50 0.06
18Bet 1.01 12.50 49.00 0.76 0.00 1.00 5.18 1.50 0.07
Pinnacle 1.20 4.74 20.57 0.71 0.00 1.06 0.88 1.50 0.86
HK
CD Victoria La Ceiba Reserves
1
90+2'
4
Lobos UPNFM Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 81.00 51.00 1.00 0.22 -0.25 3.10 4.50 5.50 0.15
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 81.00 51.00 1.01 0.19 -0.25 3.09 4.48 5.50 0.10
Pinnacle 0.93 -1.50 0.81 0.86 3.00 0.88
HK
Las Tunas
0
80'
0
Sancti Spiritus
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 5.00 1.40 5.50 0.87 0.00 0.92 1.67 0.50 0.45
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.90 3.10 2.23 0.84 -0.25 1.02 0.82 2.00 1.01
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 5.25 1.43 4.70 0.95 0.00 0.80 1.52 0.50 0.47
Pinnacle
HK
Alianza FC Reserves
3
79'
0
Chocolo U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 51.00 67.00 1.20 0.25 0.65 0.95 3.50 0.85
SNAI
William hill 1.00 56.00 61.00
Betway
Easybet 1.00 51.00 67.00 1.09 0.25 0.73 0.81 3.50 0.96
Wade 1.00 13.00 41.00 1.25 0.25 0.60 0.95 3.50 0.83
Mansion88 1.03 6.10 64.00 1.11 0.25 0.66 0.91 3.50 0.85
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 1.02 6.40 100.00 1.09 0.25 0.67 0.81 3.50 0.95
Sbobet
WewBet 1.01 7.30 12.70 1.13 0.25 0.64 0.96 3.50 0.80
18Bet 1.01 76.00 284.00 1.16 0.25 0.64 0.93 3.50 0.81
Pinnacle 1.03 12.99 34.12 0.81 0.25 0.92 0.77 4.00 0.95
HK
CD Platense Municipal Zacatecoluca
1
56'
0
Luis Angel Firpo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.22 4.50 13.00 0.77 0.00 1.05 0.76 1.75 1.04
Ladbrokes 1.25 4.33 15.00 2.20 2.50 0.30
Bet365 1.25 4.50 11.00 0.77 0.00 1.02 0.75 1.75 1.05
SNAI
William hill 1.25 4.00 15.00 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 1.20 4.50 13.00 0.79 0.00 1.05 0.78 1.75 1.04
Wade 1.22 4.20 15.00 0.70 0.00 1.08 0.75 1.75 1.02
Mansion88 1.24 3.95 15.00 0.73 0.00 1.12 0.79 1.75 1.03
Interwetten 1.25 4.40 16.00 0.45 1.50 1.45
10Bet 1.25 4.15 14.00 0.59 0.00 0.97 0.67 1.75 0.86
188Bet 1.22 4.50 13.00 0.78 0.00 1.06 0.77 1.75 1.05
12Bet 1.24 4.00 16.00 0.71 0.00 1.14 0.79 1.75 1.03
Sbobet 1.29 3.55 17.00 0.76 0.00 1.08 0.71 1.75 1.12
WewBet 1.28 4.02 10.40 0.73 0.00 1.07 0.82 1.75 0.98
18Bet 1.24 4.40 15.00 0.72 0.00 1.05 0.79 1.75 0.96
Pinnacle 1.30 4.50 16.24 1.21 0.25 0.70 0.84 2.00 1.02
HK
Honduras Progreso Reserves
0
Giữa hiệp
1
CD Real Sociedad Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 8.00 4.00 1.36 0.90 0.00 0.90 1.02 2.25 0.77
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 9.00 3.80 1.38 0.87 0.00 0.87 1.00 2.25 0.75
Pinnacle 7.89 3.61 1.43 0.81 0.00 0.93 0.76 2.25 1.00
HK
Brusque FC
2
Giữa hiệp
0
Barra FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 9.60 16.00 1.04 0.25 0.66 0.66 3.00 1.04
Ladbrokes 1.04 15.00 61.00 0.33 2.50 2.10
Bet365 1.04 13.00 26.00 1.10 0.25 0.70 0.70 3.00 1.10
SNAI
William hill 1.03 15.00 36.00
Betway
Easybet 1.00 9.60 16.00 1.06 0.25 0.68 1.16 3.25 0.62
Wade
Mansion88 1.23 4.25 14.00 1.06 0.25 0.74 0.70 3.00 1.11
Interwetten 1.03 13.00 70.00 0.65 0.50 1.05 4.50 4.50 0.12
10Bet 1.62 3.30 5.50 0.83 0.75 0.90 0.85 2.00 0.84
188Bet 1.01 9.60 16.00 1.05 0.25 0.65 0.67 3.00 1.03
12Bet 1.02 7.60 80.00 1.06 0.25 0.74 0.70 3.00 1.11
Sbobet 1.03 7.00 46.00 1.11 0.25 0.70 1.06 3.25 0.74
WewBet 1.01 8.60 16.00 1.04 0.25 0.72 0.68 3.00 1.08
18Bet 1.01 11.00 46.00 1.07 0.25 0.71 0.69 3.00 1.10
Pinnacle 1.03 18.39 63.63 0.85 0.25 0.94 0.99 3.25 0.81
HK
Barranquilla FC
0
Giữa hiệp
0
Valledupar FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.25 1.99 2.62 0.71 -0.25 1.12 1.02 1.00 0.78
Ladbrokes 4.20 2.05 2.62 7.00 2.50 0.07
Bet365 4.00 2.10 2.62 0.70 -0.25 1.10 1.02 1.00 0.77
SNAI 3.00 2.80 2.40
William hill 4.20 2.00 2.63 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 4.20 1.99 2.60 0.73 -0.25 1.12 1.04 1.00 0.78
Wade 4.33 2.05 2.63 0.70 -0.25 1.10 1.02 1.00 0.78
Mansion88 4.20 2.03 2.57 0.72 -0.25 1.13 1.03 1.00 0.79
Interwetten 4.30 2.15 2.55 0.33 0.50 1.90
10Bet 4.05 2.00 2.55 0.66 -0.25 0.88 0.92 1.00 0.63
188Bet 4.25 1.99 2.62 0.72 -0.25 1.13 1.03 1.00 0.79
12Bet 4.20 2.03 2.57 0.72 -0.25 1.13 1.03 1.00 0.79
Sbobet 4.30 2.00 2.60 0.76 -0.25 1.08 1.03 1.00 0.79
WewBet 3.91 2.05 2.65 0.69 -0.25 1.17 1.02 1.00 0.80
18Bet 4.30 2.05 2.55 0.69 -0.25 1.09 1.00 1.00 0.76
Pinnacle 4.46 2.19 2.61 0.79 -0.25 1.08 1.07 1.25 0.77
HK
Goias
0
Giữa hiệp
0
Operario Ltda
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.17 2.23 4.75 0.79 0.25 1.03 0.75 1.00 1.05
Ladbrokes 2.15 2.20 5.00 5.00 2.50 0.11
Bet365 2.10 2.50 4.50 0.77 0.25 1.02 0.72 1.00 1.07
SNAI 1.90 3.20 3.70
William hill 2.10 2.20 5.50 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.15 2.23 4.70 0.81 0.25 0.97 0.74 1.00 1.05
Wade 2.15 2.20 5.00 0.78 0.25 1.00 0.75 1.00 1.06
Mansion88 2.29 2.16 5.00 0.84 0.25 1.06 0.80 1.00 1.08
Interwetten 2.15 2.35 4.80 0.95 0.50 0.70 5.00 2.50 0.10
10Bet 2.05 2.20 4.70 0.65 0.25 0.84 0.61 1.00 0.90
188Bet 2.17 2.23 4.75 0.80 0.25 1.04 0.76 1.00 1.06
12Bet 2.26 2.16 5.10 0.82 0.25 1.08 0.80 1.00 1.08
Sbobet 2.14 2.34 4.10 0.74 0.25 1.06 0.80 1.00 1.00
WewBet 2.22 2.21 4.56 0.85 0.25 1.05 0.80 1.00 1.08
18Bet 2.00 2.20 6.75 0.77 0.25 0.98 0.71 1.00 1.07
Pinnacle 2.03 2.43 4.96 1.03 0.50 0.73 0.93 1.25 0.81
HK
Atletico Mineiro U20 (W)
0
Giữa hiệp
0
Sao Paulo U20 (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 6.30 2.81 1.57 0.93 -0.75 0.77 0.88 1.50 0.82
Ladbrokes 8.00 2.87 1.57 2.80 2.50 0.22
Bet365 7.50 3.00 1.57 1.00 -0.75 0.80 0.95 1.50 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 6.30 2.81 1.57 0.94 -0.75 0.76 0.89 1.50 0.81
12Bet
Sbobet
WewBet 6.10 2.67 1.50 0.97 -0.75 0.79 0.92 1.50 0.84
18Bet 7.50 3.00 1.57 0.97 -0.75 0.78 0.92 1.50 0.82
Pinnacle 7.67 3.69 1.42 0.99 -1.00 0.76 0.95 2.00 0.79
HK
Faraones Texcoco
2
Giữa hiệp
0
FC Guerreros de la Plata
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.00 67.00 51.00 0.09 2.50 6.00
Bet365 1.00 26.00 34.00 0.85 1.50 0.95 0.97 4.25 0.82
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 1.01 30.00 43.00 0.65 1.50 0.84 0.73 4.25 0.75
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.01 39.00 168.00 0.78 1.50 0.97 0.95 4.25 0.80
Pinnacle 1.03 14.78 34.06 0.96 1.75 0.79 0.79 3.50 0.96
HK
Managua FC
2
Giữa hiệp
0
锡洛佩尔特
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 26.00 34.00 0.90 2.00 0.90 0.87 4.75 0.92
SNAI
William hill 1.00 46.00 61.00
Betway
Easybet
Wade 1.02 9.50 31.00 0.90 4.50 0.89
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.01 26.00 34.00 0.88 2.00 0.86 0.84 4.75 0.90
Pinnacle
HK
Capie Warrero
2
Giữa hiệp
1
Matonense SP
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.02 8.70 18.50 0.93 1.00 0.77 0.87 4.50 0.83
Ladbrokes 1.06 11.00 56.00 0.18 2.50 3.50
Bet365 1.06 10.00 23.00 1.00 1.00 0.80 0.97 4.50 0.82
SNAI
William hill 1.04 12.00 41.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.00 8.70 18.00 0.95 1.00 0.70 0.82 4.50 0.81
Wade 1.06 9.50 67.00 0.98 1.00 0.80 0.93 4.50 0.85
Mansion88 1.05 6.50 80.00 1.01 1.00 0.79 1.00 4.50 0.80
Interwetten 1.04 12.00 55.00 0.20 3.50 3.20
10Bet 1.05 9.50 56.00 0.74 1.00 0.74 0.77 4.50 0.71
188Bet 1.02 8.70 18.50 0.94 1.00 0.76 0.88 4.50 0.82
12Bet 1.05 6.50 80.00 1.01 1.00 0.79 1.02 4.50 0.78
Sbobet
WewBet 1.30 3.34 7.25 0.99 1.00 0.77 1.00 4.50 0.76
18Bet 1.04 9.00 44.00 0.98 1.00 0.77 0.95 4.50 0.79
Pinnacle 1.07 9.20 34.86 0.75 1.00 1.04 0.82 2.75 0.95
HK
Deportivo Cali
1
23'
0
Leones
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.11 6.60 14.00 0.85 0.75 0.97 0.98 3.00 0.82
Ladbrokes 1.14 6.50 19.00 0.50 2.50 1.40
Bet365 1.16 6.00 21.00 0.95 0.75 0.85 0.95 3.00 0.85
SNAI 1.53 3.60 6.00
William hill 1.14 5.80 15.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.09 6.60 14.00 0.88 0.75 0.96 1.00 3.00 0.82
Wade 1.12 7.00 17.00 0.85 0.75 0.95 0.93 3.00 0.85
Mansion88 1.15 5.70 18.00 0.96 0.75 0.92 1.06 3.00 0.80
Interwetten 1.14 6.50 18.00 3.80 4.50 0.12
10Bet 1.13 6.75 19.00 0.81 0.75 0.75 0.66 2.75 0.92
188Bet 1.11 6.60 14.00 0.87 0.75 0.97 0.99 3.00 0.83
12Bet 1.15 5.80 18.00 0.92 0.75 0.96 1.01 3.00 0.85
Sbobet 1.17 4.60 19.50 0.90 0.75 0.94 1.07 3.00 0.75
WewBet 1.16 5.65 12.10 0.96 0.75 0.88 1.05 3.00 0.77
18Bet 1.14 6.00 18.00 0.92 0.75 0.83 1.03 3.00 0.73
Pinnacle 1.53 3.74 7.45 0.98 1.00 0.88 1.04 2.25 0.83
HK
Altos/PI
0
17'
0
Fluminense PI
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.09 2.79 3.20 0.84 0.25 0.86 0.80 1.75 0.90
Ladbrokes
Bet365 2.25 2.75 3.50 0.92 0.25 0.87 0.85 1.75 0.95
SNAI
William hill 2.25 2.70 3.30 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 2.07 2.80 3.20 0.86 0.25 0.77 0.76 1.75 0.88
Wade 2.15 2.75 3.40 0.89 0.25 0.89 0.85 1.75 0.93
Mansion88 2.18 2.64 3.20 0.95 0.25 0.81 0.83 1.75 0.93
Interwetten 2.05 3.00 3.45 1.20 2.50 0.55
10Bet
188Bet 2.09 2.79 3.20 0.85 0.25 0.85 0.81 1.75 0.89
12Bet 2.18 2.64 3.20 0.95 0.25 0.81 0.83 1.75 0.93
Sbobet 2.07 2.74 3.70 1.00 0.25 0.80 0.94 1.75 0.86
WewBet 2.13 2.56 2.92 0.95 0.25 0.81 0.83 1.75 0.93
18Bet 2.25 2.80 3.35 0.92 0.25 0.82 0.83 1.75 0.91
Pinnacle 2.24 2.73 3.43 0.89 0.25 0.85 0.77 2.00 0.98
HK
Marilia Ac
0
23'
1
EC Sao Bernardo/SP
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.80 3.05 1.78 0.92 0.50 0.78 0.92 2.75 0.78
Ladbrokes 1.91 3.00 3.75 1.25 2.50 0.57
Bet365 4.33 3.50 1.72 1.02 0.50 0.77 0.97 2.75 0.82
SNAI
William hill 4.60 3.10 1.73 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 3.80 3.10 1.76 0.94 0.50 0.71 0.88 2.75 0.76
Wade 4.50 3.40 1.83 0.98 0.50 0.80 0.98 2.75 0.80
Mansion88 4.35 3.25 1.72 1.08 0.50 0.72 0.67 2.50 1.14
Interwetten 4.50 3.30 1.75 0.65 2.50 1.10
10Bet 4.20 3.05 1.68 0.85 0.50 0.64 0.75 2.75 0.73
188Bet 3.80 3.05 1.78 0.93 0.50 0.77 0.93 2.75 0.77
12Bet 4.35 3.25 1.72 1.08 0.50 0.72 0.92 2.75 0.88
Sbobet
WewBet 3.97 2.98 1.63 1.04 0.50 0.72 0.90 2.75 0.86
18Bet 4.30 3.35 1.76 1.03 0.50 0.73 0.93 2.75 0.81
Pinnacle 1.93 3.07 4.03 0.94 0.50 0.85 0.79 2.00 1.01
HK
CD Alacranes de Durango
chưa
Correcaminos UAT
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.07 3.35 3.20 1.06 0.50 0.82 1.08 2.50 0.78
Ladbrokes 2.00 3.10 3.30 0.95 2.50 0.75
Bet365 2.00 3.80 3.30 1.02 0.50 0.77 1.00 2.50 0.80
SNAI
William hill 1.95 3.10 3.60 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 2.05 3.40 3.20 1.08 0.50 0.82 0.81 2.25 1.07
Wade 2.00 3.40 3.60 1.00 0.50 0.78 0.78 2.25 1.00
Mansion88 2.03 3.35 3.05 1.03 0.50 0.81 1.01 2.50 0.81
Interwetten 2.00 3.25 3.30 0.95 0.50 0.70 0.90 2.50 0.75
10Bet 1.95 3.25 3.35 0.97 0.50 0.77 0.95 2.50 0.75
188Bet 2.07 3.30 3.20 1.07 0.50 0.83 1.09 2.50 0.79
12Bet 2.03 3.35 3.05 1.03 0.50 0.81 1.02 2.50 0.80
Sbobet 2.04 3.20 3.15 1.05 0.50 0.79 0.82 2.25 1.00
WewBet 1.94 3.24 3.36 0.99 0.50 0.85 1.02 2.50 0.80
18Bet 2.00 3.40 3.60 0.98 0.50 0.79 0.78 2.25 0.97
Pinnacle 2.01 3.58 3.72 1.01 0.50 0.85 1.04 2.50 0.81
HK
Sao Paulo (Youth)
chưa
Gremio (Youth)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.11 3.40 2.61 0.92 0.25 0.78 0.77 2.75 0.93
Ladbrokes 2.20 3.30 2.75 0.61 2.50 1.20
Bet365 2.00 3.50 3.10 0.80 0.25 1.00 0.90 2.75 0.90
SNAI
William hill 2.15 3.20 2.88 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet 2.09 3.40 2.60 0.94 0.25 0.71 0.73 2.75 0.91
Wade
Mansion88 2.14 3.45 2.82 0.96 0.25 0.80 0.85 2.75 0.91
Interwetten 2.15 3.35 2.95 0.65 2.50 1.05
10Bet 2.10 3.20 2.85 0.86 0.25 0.83 0.86 2.75 0.83
188Bet 2.11 3.40 2.61 0.93 0.25 0.77 0.78 2.75 0.92
12Bet 2.15 3.40 2.83 0.96 0.25 0.80 0.85 2.75 0.91
Sbobet 2.06 3.25 2.89 0.84 0.25 0.96 0.86 2.75 0.94
WewBet 2.06 3.15 2.50 0.96 0.25 0.80 0.76 2.75 1.00
18Bet 2.05 3.50 2.95 0.87 0.25 0.89 0.87 2.75 0.89
Pinnacle 2.22 3.53 3.09 0.93 0.25 0.92 0.92 2.75 0.92
HK
Remo Belem (PA)
chưa
SC Paysandu Para
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.03 3.05 3.05 0.95 0.50 0.75 1.00 2.25 0.70
Ladbrokes 2.05 2.90 3.50 1.37 2.50 0.53
Bet365 1.95 3.25 3.60 1.00 0.50 0.80 1.05 2.25 0.75
SNAI 1.97 3.00 3.75
William hill 2.05 3.00 3.50 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 2.01 3.10 3.00 0.97 0.50 0.81 1.15 2.25 0.68
Wade 1.87 3.20 3.70 1.02 0.50 0.75 0.98 2.25 0.80
Mansion88 1.92 3.00 3.75 0.92 0.50 0.84 1.07 2.25 0.69
Interwetten 2.05 3.00 3.55 0.95 0.50 0.70 1.20 2.50 0.55
10Bet 2.00 2.80 3.60 0.99 0.50 0.72 0.78 2.00 0.91
188Bet 2.03 3.05 3.05 0.96 0.50 0.74 1.01 2.25 0.69
12Bet 2.02 2.97 3.45 1.02 0.50 0.74 1.07 2.25 0.69
Sbobet 2.03 3.20 2.97 1.04 0.50 0.76 1.05 2.25 0.75
WewBet 1.76 2.87 3.50 0.87 0.50 0.89 1.02 2.25 0.74
18Bet 2.05 3.15 3.70 0.76 0.25 1.02 0.80 2.00 0.96
Pinnacle 1.98 2.92 3.89 0.98 0.50 0.77 0.79 2.00 0.95
HK
ASA AL
chưa
CS Esportivo AL
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.85 2.95 3.70 0.85 0.50 0.85 0.90 2.00 0.80
Ladbrokes 1.87 2.90 4.20 1.55 2.50 0.44
Bet365 1.80 3.25 4.00 0.80 0.50 1.00 1.00 2.25 0.80
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 1.79 2.97 4.45 0.79 0.50 0.97 0.97 2.00 0.79
Interwetten 1.90 3.15 4.00 0.50 1.50 1.40
10Bet
188Bet 1.85 2.95 3.70 0.86 0.50 0.84 0.91 2.00 0.79
12Bet 1.79 2.97 4.45 0.79 0.50 0.97 0.97 2.00 0.79
Sbobet
WewBet 1.78 2.77 3.59 0.89 0.50 0.87 0.94 2.00 0.82
18Bet 1.80 3.10 4.20 0.75 0.50 0.94 0.97 2.00 0.79
Pinnacle
HK
Parnahyba PI
chưa
River PI
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.00 3.20 1.99 0.95 -0.25 0.75 0.96 2.50 0.74
Ladbrokes
Bet365 3.10 3.10 2.15 0.90 -0.25 0.90 1.03 2.50 0.78
SNAI
William hill 3.50 3.10 2.00 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet
Wade 3.25 3.10 2.05 0.98 -0.25 0.80 1.02 2.50 0.75
Mansion88 3.45 3.15 1.97 0.98 -0.25 0.78 0.98 2.50 0.78
Interwetten 3.35 3.15 2.05 0.95 2.50 0.70
10Bet
188Bet 3.00 3.20 1.99 0.96 -0.25 0.74 0.97 2.50 0.73
12Bet 3.45 3.15 1.97 0.98 -0.25 0.78 0.98 2.50 0.78
Sbobet 3.10 3.15 2.01 1.03 -0.25 0.77 1.01 2.50 0.79
WewBet 2.95 2.95 1.91 0.99 -0.25 0.77 1.00 2.50 0.76
18Bet 3.25 3.15 2.10 0.93 -0.25 0.83 1.01 2.50 0.76
Pinnacle
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác